قالب آماده

در این روش از قالب‌های آماده وردپرسی استفاده می‌شود.

این قالب‌ها از قبل طراحی شده هستن و فقط اطلاعات آن‌ها جایگذاری می‌شود.

این نوع طراحی برای تمام سایت‌های فروشگاهی و شرکتی قابل اجرا هست.

قبل از طراحی دموهای قالب برای مشتری ارسال شده و با انتخاب مشتری دمو در نظر گرفته شده کار می‌شود.